Aktuelt fra Noklus

Ny SKUP-rapport: Clinitest Rapid Covid-19 Antigen Test
22.oktober 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av en hurtigtest for pasientnær analysering av SARS-CoV-2 antigen (Ag). Testen er beregnet for helsepersonell.

"På innsiden" - En laboratoriekonsulents hverdag
15.oktober 2021

Deltakerne våre i primærhelsetjenesten assosierer nok Noklus-navnet først og fremst med laboratoriekonsulentene våre. Ikke så rart, siden det er laboratoriekonsulentene ved de lokale Noklus-kontorene rundt i landet som har den tetteste kontakten med dem. Men hvordan jobber en laboratoriekonsulent?

Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet for 2022
13.oktober 2021

Det er i statsbudsjettet for 2022 foreslått å avvikle en bevilgning på 7,8 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet. Målet i prosjektet har vært å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, før overgang til deltakelse til selvkost, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Hvis bevilgningen blir avviklet, vil 10 av 19 tidligere fylker motta bare delvis, eller ikke motta, noen subsidiert kompetanseheving på hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Det vil resultere i en betydelig skjevfordeling når de resterende fylkene nå selv må betale for noe andre har fått gratis.

Ny SKUP-rapport: Actiste
11.oktober 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra en utprøving av blodsukkerapparatet Actiste.