Selvtesting - Roche:SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Retningslinje Roche antigen hurtigtest - selvtesting

Publisert 21. april 2021 - oppdatert 3. august 2023

Helsemyndighetene ønsker å bruke massetesting ved undervisningsinstitusjoner og i barnehager i kommuner med høyt smittepress. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Noklus derfor utarbeidet en brukerveiledning for selvtesting med Roche antigen hurtigtest.

Forsterket TISK-strategi

Som følge av hvordan pandemien utvikler seg i Norge, er det behov for å kunne tilby mer utbredt og brukervennlig testing som ledd i en "forsterket" TISK*, ifølge Helsedirektoratet. Utvidet testing i form av massetesting er et viktig verktøy for å kunne håndtere pandemien parallelt med gjenåpningen av samfunnet, og myndighetene ønsker å anvende allerede innkjøpte hurtigtest Roche:SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test for å komme raskt i gang med massetesting i kommuner der smittepresset er høyt.

Brukerveiledning ved selvtesting

Det er viktig at testen utføres i tråd med brukerveiledningen som Noklus har skrevet, for å kunne gi et så pålitelig svar på prøven som mulig. 

Brukerveiledningen for selvtesting i fremre nese med Roche antigen hurtigtest finner du på siden der vi har samlet vår informasjon om koronaviruset

*TISK = Testing, Isolasjon, Smittesporing, Karantene.

Sist oppdatert: 03.08.2023 10:10:35