Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med warfarin, som innbefatter egenmåling av INR og dosering av Marevan/Warfarin, til hele Norge.

Vårt kurstilbud går over cirka 21 uker med 3 dagssamlinger. Pasienten får opplæring i bruk av instrumentet, og hvordan de kan endre Marevan/Warfarin-dose på en trygg og god måte ved behov. Prosessen følges nøye opp underveis av lege og bioingeniør.

Det er store individuelle forskjeller som innvirker på pasientens INR-verdi. Forskning viser at egenkontroll er bedre enn konvensjonell oppfølging. Tid i terapeutisk område øker fra cirka 68 % ved konvensjonell behandling til cirka 80 % med egenkontrollbehandling. Pasientene melder om større kunnskap, trygghet og frihet i livet etter å ha lært både egenmåling og dosering.

Opplæringen følger internasjonale retningslinjer for denne typen opplæring. Noklus har i tillegg etablert et system for lot-overvåkning for å sikre kvaliteten av opplæringen.

Opplæring i egenkontroll tilbys i samarbeid med det enkelte helseforetak.

Faglig koordinator for egenkontroll antikoagulasjonsbehandling er laboratorierådgiver Inger Ravndal, Noklus Stavanger. 

Telefon: 51519663 Mobil: 917 08266