Informasjon om forsendelse

Informasjon som gjelder forsinket forsendelse av EQA-prøver

Vi har det siste året erfart at enkelte kontrollutsendelser har blitt forsinket til laboratoriene av ulike årsaker. Den aller vanligste årsaken er at oppgitt leveringsadresse ikke er korrekt. Noklus trenger både en postboksadresse (for vanlig forsendelser) og en kureradresse (for Bring over natten, DHL, osv.). Vi opplever at forsendelser noen ganger kommer frem til tross for feil adressering. Du bør derfor uansett sjekke adressen.

 

For å optimalisere prøveforsendelse anbefaler vi følgende:

  • Sjekk at riktige leveringsadresser er i bruk ved bestilling (kureradresse og postboksadresse).
  • Sørg for gode rutiner for overlevering etter at prøven har ankommet sykehuset.
  • Der det er mulig, prøv å ha en oversikt over når prøvene er forventet. De fleste EQA-organisasjoner har en oversikt over når prøvene sendes.


Dersom en forsendelse ikke er kommet frem innen svarfrist, ber vi om rask tilbakemelding, men ikke før man er sikker på at forsendelsen skulle vært fremme. Flere organisasjoner tilbyr utsatt svarfrist og/eller tilsendt nytt materiale. Refusjon tilbys kun av noen få EQA-organisasjoner i enkelte tilfeller, avhengig av forsendelsesmetode. 

Noklus refunderer utgifter i de tilfeller forsendelser ikke kommer frem pga. feil fra vår side. Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere utgifter utover dette, f.eks. hvis en forsendelse blir stående fast i tollen, eller hvis EQA-leverandør ikke vil refundere.

Har dere spørsmål ta kontakt med oss (noklus@noklus.no)