Felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Noklus har i samarbeid med Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (NSMB) og Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) utviklet et program for felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Programmet startet opp i 2018 med registrering av 3 kvalitetsindikatorer og ble utvidet til registrering av 5 indikatorer i 2019.

Hensikten med programmet er å gi laboratorier i Norge mulighet til å sammenligne sine resultater med resten av landet. Disse skal da kunne brukes som objektive målsetninger overfor sitt helseforetak der det er behov for forbedring. For at ikke det skal bli en sammenligning mot stadig bedre resultater, ønsker vi i neste omgang å definere konsensusmål for hva som er god nok kvalitet for den enkelte indikator, sammen med resten av laboratoriemiljøet i Norge.

Foreløpig rapporteres indikatorene anonymt - deltakerne får vist eget resultat sammenlignet med alle deltakernes resultater. På sikt ønsker vi at alle resultatene legges ut offentlig via Helsedirektoratet på samme måte som for andre offentlige nasjonale kvalitetsindikatorer.

Rapport fra gruppearbeid om kvalitetsindikatorer, Fagmøtet 2022