ROSA-prosjektene

 • ROSA 4 (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland)
 • Prosjektets hovedmål
 • Koblinger til andre registre
 •  
 • Styringsgruppe
 • Samarbeid
 • Finansiering
 •  
 •  
 • Vitenskapelige artikler
 • Populærvitenskapelige artikler
 • Abstracts
 •  
 • Tidligere ROSA-studier - Kartlegging av behandlingskvalitet i allmennpraksis