Noklus diabetesskjema for Pridok

For kunder med Pridok er diabetesskjema fullintegrert i journalen.

Skjemaet åpner seg når du henter opp journalen til en diabetespasient.

Presentasjon av Noklus Årskontroll (diabetesskjema)

Se full brukerveiledning for Noklus Årskontroll (diabetesskjema) her: https://hjelp.pridok.no/nb/articles/8989192-noklus

Last ned PowerPoint-presentasjon for å se hvordan skjemaet fungerer i praksis her: Last ned PP-presentasjon her.

Innsending av data fra Noklus Årskontroll (diabetesskjema)

Trykk på Send etter hver konsultasjon der du har gjort endringer i skjemaet. Du kan sende skjemaet selv om det ikke er helt ferdig utfylt og du kan sende flere skjema i løpet av et år. Noklus bruker alltid siste skjema som grunnlag for rapportene.