Noklus diabetesskjema for Pridok

Hvordan får jeg skjemaet installert på min PC?

For kunder med Pridok er skjemaet fullintegrert i journalen.

Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Last ned PowerPoint-presentasjon her: Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Lokale diabetesrapporter

Pridok er i kontinuerlig utvikling, så kontakt evt Pridok for å høre om dette er tilgjengelig.

Innsending av data fra Noklus diabetesskjema

For Pridok-kunder sendes skjemaet hver gang dere trykker på send knappen. Dette må gjøres hver gang dere har endret på et skjema. Vi ønsker at alle skjema sendes inn selv om de ikke er ferdig utfylt. Noklus benytter alltid det siste skjemaet i kalenderåret som er sendt inn når tilbakemeldingsrapportene lages, der mest mulig er fylt ut.