Ledige stillinger

Norsk diabetesregister for voksne har ledig en prosjektstilling som statistiker i 50 %, med varighet ett år og mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 5. februar 2021.

Les mer  >>