Årsrapporter, tilbakemeldingsrapporter og interaktive resultater

Årsrapporter


Fra 2019 publiserer vi adskilte årsrapporter for Diabetes type 1 og Diabetes type 2

Årsrapporter Diabetes type 1:

Årsrapporter Diabetes type 2:

 

Årsrapporter 2013 - 2018

2019

2019

 

2013

2020 

2020

 

2014

 2021

 2021

 

2015

 2022

 2022

 

2016

 

 

 

2017

 

 

 

2018

 

 

 

 

Tilbakemeldingsrapporter


Basert på innsendte data mottar legen eller poliklinikken en årlig tilbakemeldingsrapport der egne data sammenstilles med data fra andre som rapporterer inn.

Tilbakemeldingsrapporter allmennleger

 2022

Tilbakemeldingsrapporter poliklinikker

 2023

 

Interaktive resultater


Interaktive resultater for noen utvalgte kvalitetsindikatorer vises her:

SKDE - Kvalitetsregistre

Diabetes - blodsukkerregulering hos voksne med diabetes type 1 - Helsedirektoratet