Nyheter og informasjon fra Seksjon for sykehus- og private laboratorier