Fylker som har fått tilbud

Prosjektet startet i 2015 i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, deretter ble Agder (vest) og kommuner som sokner til Helse Stavanger og Helse Fonna inkludert. Høsten 2018 kom Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark med, og fra høsten 2019 var det oppstart i kommunene i Trøndelag (nord), Buskerud, og kommunene Jevnaker, Svelvik, Asker og Bærum. 

Nesten alle hjemmetjenesteenhetene i disse fylkene takket ja til å være med i den statlig finansierte perioden.

I januar 2021 startet vi opp i Oslo og kommunene i tidligere Vestfold og Agder (aust).

Resten av landet vil gradvis bli inkludert.