Fylker som har fått tilbud

Prosjektet startet i 2015 i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, deretter ble Agder (vest) og kommuner som sokner til Helse Stavanger og Helse Fonna inkludert. Høsten 2018 kom Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark med, og fra høsten 2019 var det oppstart i kommunene i Trøndelag (nord), Buskerud, og kommunene Jevnaker, Svelvik, Asker og Bærum. Nesten alle hjemmetjenesteenhetene i disse fylkene takket ja til å være med i den statlig finansierte perioden.

I januar 2021 startet vi opp i Oslo og kommunene i tidligere Vestfold og Agder (Aust).

Beklageligvis ble bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet tatt bort fra statsbudsjettet fra 1. januar 2022, og aktiviteten i 2022 ovenfor hjemmetjenesten i Agder (Aust), Vestfold og deler av Trøndelag (Nord) ble finansiert via kompetansetilskudd fra de respektive statsforvalterne. I Oslo, Buskerud, Asker og Bærum fortsatte deltakelsen av hjemmetjenesten i 2022 ved annen finansiering.

Hjemmetjenesteprosjektet ble forsinket i 2022 ved at prosjektet ikke kunne starte opp i Akershus (Øst), Finnmark, Hordaland og Innlandet.

I 2023 ble bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet inkludert i Statsbudsjettet, og Noklus startet opp med å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i Innlandet og Finnmark fra januar 2023. I tillegg til at statlig finansiert periode over statsbudsjettet fortsatte for hjemmetjenesten i Agder (Aust), Oslo og Vestfold.