Fylker som har fått tilbud

Prosjektet startet i 2015 i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, deretter ble Agder (vest) og kommuner som sokner til Helse Stavanger og Helse Fonna inkludert. Høsten 2018 kom Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark med, og fra høsten 2019 var det oppstart i kommunene i Trøndelag (nord), Buskerud, og kommunene Jevnaker, Svelvik, Asker og Bærum. 

Nesten alle hjemmetjenesteenhetene i disse fylkene takket ja til å være med i den statlig finansierte perioden.

I januar 2021 startet vi opp i Oslo og kommunene i tidligere Vestfold og Agder (aust).

Finansiering av hjemmetjenesteprosjektet fra 1. januar 2022
Beklageligvis ble bevilgningen tatt bort fra statsbudsjettet fra 1. januar 2022, og det arbeides med å få bevilgningen inn på statsbudsjettet igjen. I 2022 videreføres statlig finansiering av aktiviteten ovenfor hjemmetjenesten i Agder (Aust), Vestfold og deler av Trøndelag (Nord) via kompetansetilskudd fra de respektive statsforvalterne. I Oslo, Buskerud, Asker og Bærum fortsetter deltakelsen av hjemmetjenesten i 2022 ved annen finansiering.

Hjemmetjenesteprosjektet er ennå ikke startet opp i Akershus (Øst), Finnmark, Hordaland og Innlandet. Dette stemmer dårlig med det som ble sagt i Hurdalsplattformen, der regjeringen vil sikre gode og likeverdige helsetjenester i hele landet. Noklus ser det som viktig at prosjektet blir startet opp igjen, slik at også de resterende tidligere fylkene får to års finansiert deltagelse som en introduksjon til Noklus sine tjenester.

20.12.22: Bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet er inkludert i Statsbudsjett for 2023. Noklus vil derfor starte opp med å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i Innlandet og Finnmark fra 2023. I tillegg vil man fortsette å gratisperioden for hjemmetjenesten i Agder (Aust), Oslo og Vestfold.