Fylker som har fått tilbud

Prosjektet startet i 2015 i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, deretter ble Agder (vest) og kommuner som sokner til Helse Stavanger og Helse Fonna inkludert. Høsten 2018 kom Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark med, og fra høsten 2019 var det oppstart i kommunene i Trøndelag (nord), Buskerud, og kommunene Jevnaker, Svelvik, Asker og Bærum. I januar 2021 startet vi opp i Oslo og kommunene i tidligere Vestfold og Agder (aust). Nesten alle hjemmetjenesteenhetene i disse fylkene takket ja til å være med i den statlig finansierte perioden.

I januar 2023 startet Noklus opp i Innlandet og i Finnmark, og fra januar 2024 starter vi opp i Hordaland (unntatt Sunnhordland) og i Akershus fylke (Follo og Romerike). Den statlig finansierte perioden fortsetter i 2024 for hjemmetjenesten i Innlandet og Finnmark.