Akkreditering

Noklus er en akkreditert arrangør av program for ekstern kvalitetssikring. Akkrediteringen viser at vi oppfyller kravene i den internasjonale standarden NS-EN ISO/IEC 17043:2010 (Conformity assessment – General requirements for proficiency testing).

Oversikt over akkrediterte EQA-program: Akkrediteringsomfang for Noklus