Holdbarhetsdatabase

Resultater fra Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk, består av en protokoll og excelark til resultater. Protokollen gir en beskrivelse av to modeller som er egnet til å vurdere holdbarhet for kvantitative laboratorieanalyser, og er utarbeidet av en arbeidsgruppe forankret i Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring (NKK), Bioingeniørfaglig institutt (BFI) og Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB).

Noklus har en koordinerende rolle ved at vi samler data fra norske holdbarhetsforsøk og gjør disse tilgjengelig på vår nettside. Hensikten er å dele både arbeid og kunnskap.