Koronavirus - covid-19

Informasjon om vårt arbeid med covid-19

Utprøvinger:

Utprøving av 17 hurtigtester for covid-19 (juni 2020)
Hurtigtestene ble evaluert i to grupper: 1) 65 tidligere covid-19 pasienter som ikke hadde vært innlagt på sykehus. 2) 100 blodprøver innhentet før covid-19 pandemien brøt ut. Resultatet fra denne utprøvingen er nå klar, og rapporten finner du i sin helhet her - Evaluation of 17 rapid tests for detection of antibodies against SARS-CoV-2

Informasjon til leverandører og produsenter som vil ha antistoffhurtigtester med i utprøving:
Det er nå for sent å melde interesse for utprøvingen før sommeren, men neste runde blir antageligvis i løpet av høsten 2020. Leverandører som ønsker å få sine tester med i en utprøving, kan melde sin interesse ved å fylle ut følgende skjema "Kontaktskjema covid-19 hurtigtester" og sende det til noklus@noklus.no innen 1. september.

Begrenset og rask utprøving av elleve hurtigtester (april 2020)
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) samarbeidet med Folkehelseinstituttet og Kristiansand kommune om en begrenset og rask utprøving av flere hurtigtester for koronaviruset (covid-19). Vi fikk inn elleve tester til utprøving innen fristen 1. april 2020, og en knapp uke senere var vi i gang med utprøving av testene ved Bergen legevakt, Kristiansand legevakt og Ullevål sykehus. 

Resultatet fra denne utprøvingen er nå klar, og rapporten finner du i sin helhet her: "Evaluation of eleven rapid tests for detection of antibodies against SARS-CoV-2".

 

E-læringskurs for leger - informasjon om vårt covid-19 e-læringskurs

 

Aktueltsaker om temaet finner du her:

Rapport klar - utprøving av 17 hurtigtester for covid-19 (publisert 29. juni 2020)

Utprøving av 17 hurtigtester for covid 19 - rapport klar 29. juni 2020 (publisert 22. juni 2020)

Covid-19 - e-læringskurs for leger (publisert 25. juni 2020)

Rapporten etter utprøving av hurtigtester er klar (publisert 24. april 2020)

Utprøving av hurtigtester for koronavirus (publisert 23. mars 2020)

Utprøving av hurtigtester for koronavirus er i gang (publisert 3. april 2020)