Noklus diabetesskjema - allmennpraksis

Registeret tilbyr et elektronisk skjema som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis. Skjemaet er ment både som et klinisk verktøy og som et innsamlingsverktøy for registeret. Det er takst for bruk av skjemaet (takst 109a og 109b, 200/110 kr). Programvaren er gratis og kan lastes ned her eller fås ved å kontakte oss på noklus@noklus.no eller 55 97 95 00.

Film om Noklus diabetesskjema: