Datatilgang

Ved utlevering av data må registeret har tilsendt søknadsskjema, prosjektplan, variabeloversikt,  REK-søknad med vedlegg, REK-godkjenning, vedtak på dispensasjon fra taushetsplikten, koblingsskisse dersom det er aktuelt og en ferdig utfylt sjekkliste. Mal for søknadsskjema, variabeloversikt og sjekkliste finner du på denne siden. Det er ikke krav at egen DPIA sendes til registeret. Dersom man kun skal ha opplysninger fra Norsk diabetesregister for voksne, søkes det REK om dispensasjon fra taushetsplikten. Ved kobling mot registre der Helsedataservice har vedtaksmyndighet, søkes dispensasjon fra taushetsplikten hos Helsedataservice.

Se mer info her: Hvordan få tilgang til helseopplysninger - Helsedirektoratet

Søknadsskjema

Variabelliste 

Sjekkliste