Fromreide legesenter - Helse Vest

På Fromreide legesenter tar medarbeider det meste av undersøkelsene i forbindelse med årskontroll, mens legen tar en oppsummering i etterkant (samme dag). Dette fungerer fint. Legene opplever at de har bedre tid til å snakke om sykdommen og ikke minst så blir det søkelys på diabetes og ikke på andre ting som opptar/plager pasienten. Det er god kvalitetssikring av diabetesoppfølgingen og man opplever at det fanges fortere opp dersom det er noe som er i dårlig utvikling, for eksempel sensibilitet i føtter. 

Praktisk

  • De er satt av en fast dag i uken til diabeteskontroller.
  • HbA1c tas i forkant av timen, så bestemmer legen hvilke blodprøver som skal tas i etterkant.
  • Det er satt av 15 min til undersøkelse hos medarbeider.
  • Vanlig konsultasjonstid er satt av hos legen i forbindelse med årskontroll (varierer fra lege til lege).

 Denne beskrivelsen er oppdatert 21.05.2024 i samarbeid med legesenteret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.