Søgne legesenter - Helse Sør-Øst

Ved Søgne legesenter er lege og helsesekretær involvert i diabetesoppfølgingen. Helsesekretær jobber 30 % i uken med diabetespasienter og årskontroll. De opplever den strukturerte diabetesoppfølgingen veldig positiv og at de har skaffet seg en del kunnskap gjennom flere år.  Pasientene melder tilbake at de er fornøyde med oppfølgingen når de er på sin årskontroll og de føler seg sett og hørt av sekretær. Pasientene tør å stille spørsmål og kontoret opplever at når pasienten går ut, så har de fleste fått med seg ny læring og motivasjon.

Noen ganger er blodprøver tatt i forkant av årskontrollen, dette hvis pasienten har vært hos legen i forkant i forbindelse med annen legetime. Hvis blodprøver ikke er tatt på forhånd, så tas de samme dag som pasienten kommer til kontroll. 

Praktisk

  • Følgende dager har helsesekretær pasienter: tirsdag mellom kl 08:30 -11:30, annenhver onsdag hele dagen og torsdag mellom kl 12:30 -14:45. Hun har 45 minutter sammen med pasienten. Legen kommer inn på slutten av konsultasjonen og da går man gjennom medisiner/eventuelle insulinendringer og en generell oppsummering.
  • Legesenteret gjennomfører kostveiledning/aktivitetsplan i forhold til diabetes type 2 eller fedme.
  • De gjennomfører opplæring i bruk av blodsukkerapparat.
  • De tar opplæring i forhold til insulinoppstart (type 2)/opplæring i bruk av Wegovy (eventuelt andre sprøyter som er på markedet).
  • Det utføres oppstart i forhold til svangerskapsdiabetes.
  • De har oppfølging av HbA1c hver 3. mnd/6. mnd
  • Blodprøver som analyseres lokalt er HbA1c (hver 3. mnd) og u-AKR.
  • Blodprøver som sendes til sykehuslaboratoriet er kolesterol, HDL, LDL og kreatinin.

 

Denne beskrivelsen er oppdatert 16.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.