Fokus legesenter - Helse Midt

Ved Fokus legesenter er det lege og helsesekretær som er involvert i diabetesoppfølgingen. De bruker aktivt Noklus sitt skjema for diabeteskontroll, men har også utarbeidet et eget skjema med punkter og undersøkelser som de går gjennom. De opplever den strukturerte diabetesoppfølgingen spennende, og helsesekretær synes at det er lærerikt og få være med og følge opp diabetespasientene.

Praktisk

  • Diabeteskontroller foregår alle dager (bortsett fra mandag), tre timer per dag
  • Blodprøver tas samme dag ved timen hos helsesekretær
  • Det er satt av ca. 30 minutter hos helsesekretær og 20 minutter hos lege den dagen pasienten kommer på årskontroll

Denne beskrivelsen er oppdatert 22.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.