Austevoll legekontor - Helse Vest

Både sykepleier og lege er involvert diabetesoppfølgingen. Legekontoret har satt opp fast diabetesdag på onsdager, men det blir også innimellom andre dager ved behov. Sykepleier har i stor grad ansvar for diabetesoppfølgingen, enkelte pasienter kommer en gang i året for kontroll, andre hyppigere. Enkelte har behov for mye trygghet og informasjon i starten. Pasienten får alltid tilbud om en kontroll etter medikamentendringer. 

Praktisk

  • Det er satt av 20-40 minutters konsultasjoner hos sykepleier. Det kommer litt an på om det er ny pasient eller om pasienten er kjent fra før.
  • Blodprøver tas den dagen pasienten kommer til time. Resultatene diskuteres neste dag og deretter gis det tilbakemelding til pasient.
  • Sykepleier kontrollerer at blodtrykk, LDL og HbA1c er innenfor behandlingsmål.  Følger også opp u-AKR sammen med fastlege.
  • Sykepleier kontrollerer at pasienten har vært til øyelege.
  • Sykepleier fyller ut Noklus diabetesskjema. 
  • Legekonsultasjon er ikke satt opp samme dag som pasienten er hos sykepleier.
  • Sykepleier har møte en gang per uke med hver fastlege, der en diskuterer pasienter som skal komme i løpet av uken. Det lages da en plan.
  • Fastlege er tilgjengelig for en rask diskusjon i etterkant av time hos sykepleier, dersom det er behov. 

 Noen erfaringer

  • På Austevoll legekontor forsøkte man først å ha lege/sykepleier konsultasjoner etter hverandre, men opplevde at det ble mye venting og unødige konsultasjoner.
  • Austevoll legekontor har vært med i primærhelseteam forsøket, og har derfor hatt mulighet til å ta takst for sykepleierkonsultasjoner. 

Denne beskrivelsen er oppdatert 21.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.