HbA1c kalkulator

HbA1c kalkulator

Fra 30. september 2019 har HbA1c blitt rapportert med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke som prosentandel glykert hemoglobin (%). Noklus har utarbeidet en kalkulator for å regne mellom mmol/mol og %. 

HbA1c konverteringskalkulator
Skriv inn en verdi i HbA1c (mmol/mol) feltet for å konvertere til HbA1c (%):
HbA1c (%):
Skriv inn en verdi i HbA1c (%) feltet for å konvertere til HbA1c (mmol/mol):
HbA1c (mmol/mol):

Bakgrunn
24. januar 2018 vedtok Nasjonalt fagråd for diabetes at benevningen for HbA1c skulle endres fra % til mmol/mol i Norge. Da hadde allerede mange europeiske land gått over til å rapportere svarene som mmol/mol. Helsedirektoratet ba Noklus om å lede arbeidet med implementeringen av endringen ved å utarbeide informasjonsmateriell til alle laboratorier som analyserer HbA1c.

Tabellen til høyre viser HbA1c målt i mmol/mol vs. %
Huskeregel: Legg merke til at HbA1c i mmol/mol øker med 11 når HbA1c øker med 1 prosentpoeng (42 tilsvarer 6,0; 53 tilsvarer 7,0; 64 tilsvarer 8,0 osv.). Diagnostisk grense (48 mmol/mol som tilsvarer 6,5 %) og behandlingsmål for de fleste pasientene med diabetes (53 mmol/mol som tilsvarer 7,0 %) er markert med litt mørkere farge.

Informasjon til de som er påmeldt HbA1c kontrollutsendelse:

Endring av kvalitetskrav for HbA1c ved overgang til ny enhet 30.09.2018

Endring av kvalitetskrav for HbA1c 05.11.2019

Informasjonsbrevene under er sendt ut til alle våre deltakere:

Informasjon til deltakere 24.02.2022

Informasjon til deltakere 31.05.2018 

Informasjon til deltakere sykehus- og private laboratorier 31.05.2018 

Pasientinformasjon - HbA1c

Fotnote til tabellen: Ved behov kan HbA1c-svarene omregnes fra ny enhet mmol/mol (IFCC) til tidligere enhet % ved hjelp av følgende ligning:
HbA1cNGSP [%]= 0,09148 * HbA1cIFCC [mmol/mol] + 2,152