Styringsgruppe

Styringsgruppe

  • Sverre Sandberg, professor, Noklus/UiB (leder)
  • Anne Karen Jenum, professor, UiO (nestleder)
  • John Cooper, seksjonsoverlege, Noklus/Stavanger Universitetssykehus
  • Tor Claudi, seksjonsoverlege, Nordlandssykehuset Bodø
  • Tore Julsrud Berg, førsteamanuensis, Oslo Universitetssykehus/UiO
  • Geir Thue, professor/fastlege, Noklus/UiB
  • Karianne Fjeld Løvaas, seksjonsleder, Noklus
  • Tone Vonheim Madsen, Diabetessykepleier, Noklus (observatør)
  • Firmarepresentant (observatør)