Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister som ble opprettet i 2006. Hensikten er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Den daglige driften av registeret er lagt til Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Registeret finansieres ved bevilgninger fra Helse Vest RHF og Helsedirektoratet, mens Haukeland Universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig. Registeret er reservasjonsbasert. 

Overføring av data til registeret fra allmennleger, praktiserende spesialister og sykehuspoliklinikker skjer en gang årlig. Basert på innsendte data mottar legen eller poliklinikken som rapporterer en tilbakemeldingsrapport.

Kontaktinformasjon Norsk diabetesregister for voksne

Vi kan nås hverdager fra klokken 08.00-15.00 på telefon 55979500, tastevalg 2.
Når du ringer treffer du Karianne eller Tone som kan hjelpe deg med Noklus diabetesskjema eller henvende deg til riktig supportavdeling dersom det er journalleverandøren selv som har ansvar for support. Det hender vi ikke er tilgjengelig, men da kan du sende mail til oss på noklus@noklus.no med en beskrivelse av hva som er problemet, så tar vi kontakt med deg.

Kontakt oss