Lot-til-lot

Lot-til-lot prosjektet

Tema for workshop på Fagmøte for sykehus- og private laboratorier våren 2018 var lot-til-lot variasjon. I ettertid opprettet Noklus en prosjektgruppe med medlemmer fra flere norske sykehus og ansatte i Noklus som har jobbet videre med tema.  

Prosjektgruppens oppgaver:

  • Utarbeide en veileder med tilhørende verktøy for å undersøke for lot-til-lot variasjon mellom reagenslot i bruk og nye reagenslot for utvalgte analyser (PSA, HbA1c, hs-troponin og D-dimer)
  • Invitere norske medisinske laboratorier til å delta i et prosjekt der denne protokollen følges. I en prosjektperiode på to år sendes alle resultater fra testing av nye reagens-lot til prosjektgruppen. I prosjektperioden kan deltakerne kontakte prosjektgruppen ved prosjektleder for å få informasjon om anonymiserte resultater fra andre laboratorier.
  • Utrede om det er hensiktsmessig at Noklus etablerer et nasjonalt overvåkingssystem for lot-forskjeller basert på erfaring fra prosjektet.
  • Publisere resultater og erfaringer fra prosjektet.

Invitasjon finner du her - Invitasjon til å delta i prosjekt lot-til-lot variasjon. Regneark (Excel-maler) fås ved påmelding.

Har dere spørsmål til prosjektet? Ta kontakt med Anne Elisabeth Solsvik