Lot-til-lot

Reagens lot-til-lot variasjon

Tema for workshop på Fagmøte for sykehus- og private laboratorier våren 2018 var lot-til-lot variasjon. I ettertid opprettet Noklus en prosjektgruppe med medlemmer fra flere norske sykehus og ansatte i Noklus som har utarbeidet et forslag til hvordan lot-til-lot variasjon kan testes (Protokoll for gjennomføring) med tilhørende Excel maler. Siden 2020 har Noklus ledet et prosjekt der vi har samlet inn resultater fra evaluering av nye reagenslot for utvalgte analyser. Rapport med resultater fra verifisering av reagenslot sendes laboratorier som har bidratt med data. Fra 1.1.2024 samler vi ikke lenger inn resultater for verifisering av nye reagenslot, laboratoriene trenger derfor ikke lenger sende resultater til Noklus. 

Protokoll for gjennomføring

Regneark: 

 

Har dere spørsmål til prosjektet? Ta kontakt med anne.elisabeth.solsvik@noklus.no