Lot-til-lot

Reagens lot-til-lot variasjon

Tema for workshop på Fagmøte for sykehus- og private laboratorier våren 2018 var lot-til-lot variasjon. I ettertid opprettet Noklus en prosjektgruppe med medlemmer fra flere norske sykehus og ansatte i Noklus som har jobbet videre med tema. Siden 2020 har Noklus ledet et prosjekt der vi har samlet inn resultater fra evaluering av nye reagenslot for utvalgte analyser. Det finnes lite tilgjengelig informasjon om hvilken lot-til-lot variasjon man kan forvente over tid i rutinelaboratorier, derfor er det nyttig å samle slike data og gjøre disse tilgjengelige for laboratoriene. Informasjon om lot-til-lot variasjon brukes f.eks. når man jobber med kvalitetskrav og ved sammenligning av ulike instrument og metoder.

Det er mange ulike reagens-lot i bruk, og kun i unntaksvis tester norske laboratorier i prosjektet samme reagens-lot kombinasjoner. Deltagelse i prosjektet gir derfor liten tilleggsgevinst i vurdering av det enkelte reagens-lot.
Mange mellomstore og mindre laboratorier deltar ikke i prosjektet, vi tror det også vil være nyttig for disse laboratoriene å delta. Spesielt gjelder dette laboratorier som ikke har et eget opplegg for evaluering av nye reagens-lot. Prosjektgruppen hjelper til under oppstart, og kan være en diskusjonspartner dersom man ønsker å diskutere egne resultater.

Plan videre:

Samling av resultater gir et større datagrunnlag og mulighet for at fagmiljøet samlet kan vurdere reagens lot-til-lot variasjon for ulike instrumenttyper og metoder. Vi ønsker derfor å videreføre innsamling av resultater for analysene i prosjektet der vi mener reagens lot-til-lot variasjon har størst betydning. Vi oppfordrer derfor eksisterende deltagere i prosjektet og nye laboratorier til å bidra med resultater dersom dere bruker eller er interesserte i å ta i bruk mal og protokoll til prosjektet.

Vi ønsker fremover å motta resultater for:

  • D-dimer
  • Troponiner (TnI og TnT)
  • TSH

Send gjerne resultater fortløpende til anne.elisabeth.solsvik@noklus.no

 

Protokoll for gjennomføring

Regneark: 

 

Har dere spørsmål til prosjektet? Ta kontakt med anne.elisabeth.solsvik@noklus.no