Anbefaling for kvalitetssikring av PNA glukoseinstrumenter på sykehus

Anbefalingene er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Noklus, overlege fra Oslo universitetssykehus og PNA-koordinatorer ved St. Olavs hospital Trondheim, Haukeland universitetssjukehus og Sørlandet sykehus Kristiansand.

Anbefalingen er ment som et verktøy for avdelingene på sykehus som bruker glukoseinstrumenter pasientnært, men ansvaret for implementering av anbefalingen i avdelingene må legges til fagansvarlig eller PNA-koordinator ved hovedlaboratoriet.

Anbefaling for kvalitetssikring av glukoseinstrumenter som benyttes pasientnært ved sykehus