Noklus diabetesskjema for CGM allmenn

Hvordan får jeg skjemaet installert på min PC?

Noklus diabetesskjema er nå lagt over på Medrave-plattformen for CGM allmenn-kunder.  Den gamle programvaren som er installert på mange legekontor fungerer fortsatt mange steder, men vil etter hvert fases ut da den tekniske plattformen begynner å bli utdatert.

Det er Medrave Software AS som distribuerer programvaren for nye kunder. Prisen er kroner 800 per fastlege/år inklusive moms. Inklusive i prisen er installasjon, automatiske oppdateringer og automatisk innsending av data til Norsk diabetesregister for voksne.

Dersom du ønsker tilbud eller mer informasjon om Noklus diabetesskjema i Medrave, kan du ta kontakt på noklus@noklus.no eller på telefon 55979500 (tastevalg 2), hverdager fra klokken 08.00-15.00.

Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Last ned PowerPoint-presentasjon her: Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Presentasjon av lokale diabetesrapporter

Last ned PowerPoint-presentasjon her: Presentasjon av lokale diabetesrapporter

Innsending av data fra Noklus diabetesskjema

Data som er lagret i diabetesskjemaet sendes automatisk hver natt til Norsk diabetesregister for voksne uten at du trenger å gjøre noe.