Instrumentutprøving - SKUP

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP)

SKUP er et skandinavisk samarbeid for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. En SKUP-utprøving gir objektiv informasjon om analysekvalitet og brukervennlighet. Utprøvingene følger felles retningslinjer og inkluderer utprøving utført av de tiltenkte sluttbrukerne. SKUPs samarbeidsavtale er inngått mellom Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for laboratorier i Sundhetssektoren (DEKS) i Danmark, Noklus i Norge og Equalis i Sverige. Det faglige arbeidet ledes av en skandinavisk styringsgruppe med én representant fra hvert land.

Rapporter fra SKUPs utprøvinger offentliggjøres på hjemmesiden til SKUP,  sammen med sammendrag på norsk, tilpasset norske brukere. Rapporter og sammendrag finner du her.

SKUPs formål

SKUP har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia ved å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet til laboratorieutstyr. Dette gjøres ved å organisere SKUP-utprøvinger.