Reservasjon

Innsynsrett, endring og sletting av opplysninger

Du har full rett til innsyn i hva som er registrert om deg. Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du be om å få disse korrigert.  Du kan når som helst reservere deg mot å stå registeret. Opplysningene om deg vil da bli slettet fra registeret, med mindre dataene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Det vil ikke ha noen betydning for den behandlingen du får på sykehus/legekontor om du velger å trekke deg.

Her finner du mer informasjon om Diabetesregisteret på norsk og engelsk:

Informasjon om Norsk diabetesregister for voksne

Information about The Norwegian Adult Diabetes Register

Du kan gjøre bruk av dine rettigheter ved å kontakte Noklus på telefon 55979500.