Reservasjon

Du kan når som helst reservere deg mot å stå registeret. Opplysningene om deg vil da bli slettet fra registeret, med mindre dataene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Det vil ikke ha noen betydning for den behandlingen du får på sykehus/legekontor om du velger å trekke deg.

Her finner du mer informasjon om Diabetesregisteret på norsk, engelsk, arabisk, urdu, tamil, tyrkisk og vietnamesisk:

Informasjon om Norsk diabetesregister for voksne - norsk

Information about The Norwegian Adult Diabetes Register - engelsk

Informasjon om Norsk diabetesregister for voksne - arabisk

Informasjon om Norsk diabetesregister for voksne - urdu

Informasjon om Norsk diabetesregister for voksne - tamil

Informasjon om Norsk diabetesregister for voksne - tyrkisk

Informasjon om Norsk diabetesregister for voksne - vietnamesisk

 

Ønsker du å reservere deg, gjør du dette via "Min helse" - klikk på lenken under.

Jeg vil reservere meg (helsenorge.no)

Har du ikke tilgang til "Min helse" på helsenorge.no, kan du benytte skjema for reservasjon og sende i posten.

Du kan ellers gjøre bruk av dine rettigheter ved å kontakte Noklus på telefon 55979500.