Fag i fokus

Fag i fokus

Seks ganger i året publiserer vi faglige artikler i spalten vår "Fag i fokus" her på hjemmesiden. Artiklene har ulike tema, og de skrives bl.a. av laboratoriekonsulenter, spesialister og avdelingsingeniører i Noklus. 

Fag i fokus nr. 1/2020: Årskontroll diabetes

Fag i fokus nr. 2/2020: Jernlagre og anemi i svangerskapet

Fag i fokus nr. 3/2020: CE-merking er ikke nok

Fag i fokus nr. 4/2020: Krav til opplæring, kompetanse og systematisk kvalitetsforbetring gjeld også for laboratoriearbeid