Fag i fokus

Fag i fokus

Seks ganger i året publiserer vi faglige artikler i spalten vår "Fag i fokus" her på hjemmesiden. Artiklene har ulike tema, og de skrives bl.a. av laboratoriekonsulenter, spesialister og avdelingsingeniører i Noklus. 

Noklus

2021

Fag i fokus nr. 1/2021: Prosedyrer kan redde liv

Fag i fokus nr. 2/2021: Smittsomme sykdommer under pandemien og noen aspekter ved immunitet og diagnostikk

Fag i fokus nr. 3/2021: Hvilken informasjon kommer fra Noklus? 

Fag i fokus nr. 4/2021: Tester for blod i avføring

Fag i fokus nr. 5/2021: Hva kan årsaken til uventet høy PT-INR være? 

Fag i fokus nr. 6/2021: Preanalyse - veien til et riktig prøvesvar


2020

Fag i fokus nr. 1/2020: Årskontroll diabetes

Fag i fokus nr. 2/2020: Jernlagre og anemi i svangerskapet

Fag i fokus nr. 3/2020: CE-merking er ikke nok

Fag i fokus nr. 4/2020: Krav til opplæring, kompetanse og systematisk kvalitetsforbetring gjeld også for laboratoriearbeid

Fag i fokus nr. 5/2020: Blodtransfusjoner utenfor sykehus

Fag i fokus nr. 6/2020: Intern analytisk kvalitetskontroll