Fag i fokus

Fag i fokus

2024

Fag i fokus nr. 1/2024: En bærekraftig helsetjeneste

Fag i fokus nr. 2/2024: Interne kvalitetskontroller


2023

Fag i fokus nr. 1/2023: Glukosebelastning - diagnostikk av svangerskapsdiabetes

Fag i fokus nr. 2/2023: Urin albumin og kronisk nyresykdom

Fag i fokus nr. 3/2023: Helsesekretær mer sentral ved diabeteskontroller på Fromreide legesenter

Fag i fokus nr. 4/2023: Digital kommunikasjon - fikk vi en gave fra pandemien?

Fag i fokus nr. 5/2023: Blodsmitteuhell - hva gjør jeg?

Fag i fokus nr. 6/2023: Miljøgifter


2022

Fag i fokus nr. 1/2022: Celletellere på legekontor

Fag i fokus nr. 2/2022: Vi lærer av hverandre - på godt og vondt

Fag i fokus nr. 3/2022: Betre analysekvalitet i primærhelsetenesta

Fag i fokus nr. 4/2022: Sammenligning av prøvesvar - god nok kvalitetskontroll? 

Fag i fokus nr. 5/2022: Laboratoriediagnostikk av tyreoidea

Fag i fokus nr. 6/2022: Analysering av hemoglobin - enkelt og greit?


2021

Fag i fokus nr. 1/2021: Prosedyrer kan redde liv

Fag i fokus nr. 2/2021: Smittsomme sykdommer under pandemien og noen aspekter ved immunitet og diagnostikk

Fag i fokus nr. 3/2021: Hvilken informasjon kommer fra Noklus? 

Fag i fokus nr. 4/2021: Tester for blod i avføring

Fag i fokus nr. 5/2021: Hva kan årsaken til uventet høy PT-INR være? 

Fag i fokus nr. 6/2021: Preanalyse - veien til et riktig prøvesvar


2020

Fag i fokus nr. 1/2020: Årskontroll diabetes

Fag i fokus nr. 2/2020: Jernlagre og anemi i svangerskapet

Fag i fokus nr. 3/2020: CE-merking er ikke nok

Fag i fokus nr. 4/2020: Krav til opplæring, kompetanse og systematisk kvalitetsforbetring gjeld også for laboratoriearbeid

Fag i fokus nr. 5/2020: Blodtransfusjoner utenfor sykehus

Fag i fokus nr. 6/2020: Intern analytisk kvalitetskontroll

Noklus

Seks ganger i året publiserer vi faglige artikler i spalten vår "Fag i fokus". Artiklene har ulike tema, og de skrives bl.a. av laboratorierådgivere, spesialister og avdelingsingeniører i Noklus.