Fag i fokus 2-23: Urin albumin og kronisk nyresykdom

Fag i fokus: Urin albumin og kronisk nyresykdom

Publisert 24. april 2023 - oppdatert 24. april 2023

I årets andre utgave av "Fag i fokus" rettes søkelyset mot måling av albumin/kreatinin-ratio i urin, og sammenhengen med kronisk nyresykdom. I løpet av de neste to årene vil Noklus ha fokus på denne analysen, og artikkelen er først ut i rekken av faglige oppdateringer som vil komme i denne perioden.


Fag i fokus nr. 2/2023: Urin albumin og kronisk nyresykdom

Av Kristin Lilleholt, spesialist i Noklus Kristiansand

Albuminuri, målt som forhøyet albumin/kreatinin ratio (u-AKR), kan være første tegn på kronisk nyresykdom. Albuminurien er ofte til stede allerede før nedsatt nyrefunksjon gir stigning av kreatinin i plasma / redusert estimert Glomerulus Filtrasjons Rate (eGFR)*.

Kronisk nyresykdom gir lite symptomer før i sene sykdomsstadier. Det er derfor viktig å måle AKR i urin hos pasienter i risikogrupper.

I 2023 og 2024 er nettopp u-albumin/u-AKR valgt som årets tema i Noklus. Vi vil i denne perioden ha økt fokus på dette gjennom ulike faglige oppdateringer og faglige smådrypp.


Hvordan måles u-AKR?

Albumin gir ved lave konsentrasjoner ikke utslag på proteinfeltet til vanlige urinstrimler, da disse strimlene bare fanger opp albuminkonsentrasjoner på > 150 mg/L. Lett forhøyet albumin i urinen må derfor tenkes på spesielt, og det må måles med egne metoder beregnet for denne analysen.

Det anbefales å benytte metoder som måler både albumin og kreatinin, og beregner albumin/kreatinin ratio (u-AKR). Ved å benytte en metode for u-AKR får man korrigert for urinens fortynning.

Det beste er å måle u-AKR i morgenurin, men tilfeldig urin (spoturin) kan også benyttes. Prøve kan analyseres på legekontoret eller sendes inn til samarbeidende laboratorium.


Hvem bør få målt u-AKR?

Norsk nyremedisinsk forening og Norsk forening for allmennmedisin gav i februar 2023 ut "Veileder for samhandling om pasienter med kronisk nyresykdom". Personer med kjent hjerte- og karsykdom og personer som har økt risiko for utvikle dette, bør måle u-AKR og eGFR årlig. Både diabetes og hypertensjon er eksempler på tilstander som bør sjekkes jevnlig.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hvordan skal resultatet vurderes?

Forbigående økt albuminuri kan ses også uten at det foreligger vedvarende nyreskade, blant annet i forbindelse med fysiske anstrengelser, feber og urinveisinfeksjon. Hos pasienter med forhøyet nivå må prøven gjentas for å bekrefte funnet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefaler ny kontroll innen tre måneder. Hvis denne også er forhøyet, har pasienten forhøyet u-AKR. Hvis prøve nr. to har normal albuminutskillelse tas prøve nr. tre, og forhøyet nivå i to av tre prøver regnes som forhøyet u-AKR.

Tabellen nedenfor brukes til gradering av albuminutskillelse. Albumin angis i mg per mmol kreatinin.

u-AKR Albuminutskillelse

< 3mg/mmol

Normal albuminutskillelse

3-29mg/mmol

Moderat albuminuri

30-299 mg/mmol 

Betydelig albuminuri

≥ 300mg/mmol

    Nefrotisk proteinuri

 

Hva kan gjøres ved funn av vedvarende forhøyet u-AKR?

Målet er å komme tidlig i gang med tiltak som kan redusere risiko for utvikling av alvorlig nyresykdom/hjerte-karsykdom. Tiltak kan være både livsstilsråd og behandling med medikamenter. Veilederen fra Norsk forening for allmennmedisin og Norsk forening for nyremedisin gir råd om hvordan pasientene kan følges opp og i hvilke tilfeller nyrelege i spesialisthelsetjenesten bør kontaktes.

 

*GFR er den mengden blod som filtreres gjennom nyrenes glomeruli (små karnøster) per tidsenhet, og er et mål for nyrefunksjon. Kreatinin i plasma avspeiler kroppens muskelmasse og nyrefunksjon. Hos personer med normal muskelmasse kan GFR estimeres ved hjelp av en formel som tar hensyn til p-kreatinin, alder og kjønn. Dette gjøres for personer >18 år automatisk på laboratoriene, og rapporteres som eGFR sammen med p-kreatinin. Resultatet utgis i forhold til gjennomsnittlig kroppsoverflate, 1,73 m2.

 

Kilder:
Veileder om kronisk nyresykdom for allmennleger februar 2023 www.nephro.no
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi
Diabetes, Nasjonal faglig retningslinje https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

Sist oppdatert: 24.04.2023 15:21:52