Klinisk bruk av laboratoriet

Noklus ønsker også å veilede leger i klinisk bruk av laboratoriet. Vi arbeider bl.a. for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten, og har utarbeidet anbefalinger for bruk av analyser ved ulike kliniske problemstillinger. 

Vi har også utarbeidet veiledere med råd for laboratorievirksomhet ved ulike driftsenheter i primærhelsetjenesten

I tillegg sender vi jevnlig ut kasuistikker for å illustrere nytterverdi av laboratoriediagnostikk.