Kasuistikker for annet helsepersonell

Som ledd i Noklus sitt arbeid for korrekt bruk av laboratorieprøver, sender vi jevnlig ut kasuistikker for å illustrere nytteverdi av laboratoriediagnostikk. Her er sammendrag fra to tidligere utsendte kasuistikker.

Bruk av laboratorieprøver ved diabetes (2023)

Urinprøver i sykehjem - for helsepersonell i sykehjem (2015)

Urinprøver i hjemmetjenesten - for helsepersonell i hjemmetjenesten (2015)