Helsepersonell sykehus- og private laboratorier

Noklus sin kjernekompetanse er ekstern kvalitetsvurdering. Vi formidler eksterne kvalitetsvurderingsprogram (EQA-program) fra ulike EQA-organisasjoner til medisinske laboratorier i Norge, og samarbeider aktivt med flere europeiske EQA-organisasjoner.

Noklus initierer og koordinerer i tillegg ulike kvalitetsutviklingsprosjekt i tett samarbeid med ulike fagmiljøer. Vi arrangerer workshops, kurs og et årlig fagmøte innenfor medisinsk biokjemi. Noklus har til hensikt å utvikle et tilbud til alle fagspesialiteter.

Tilgang "Min side"

Vi ønsker å oppfordre laboratoriene til å dele tilgang til e-læring og laboratorieprosedyrer med andre avdelinger på sykehuset.