Noklus har avtale med følgende helseforetak

  • Helse Nord RHF, Tromsø og Bodø 
  • Helse Nord Trøndelag HF 
  • Helse Førde HF 
  • Helse Stavanger HF 
  • Sørlandet sykehus HF, Kristiansand og Arendal 
  • Akershus Universitetssykehus HF 
  • Sykehuset Vestfold HF