Noklus sine hovedforskningsområder

  • Pasientnær analysering i primærhelsetjenesten
  • Ekstern analytisk kvalitetsvurdering
  • Pre- og post-analytisk kvalitetsvurdering
  • Antikoagulasjonsbehandling/egenkontroll av INR
  • Egenmåling av glukose
  • Diabetes registerforskning
  • Kvalitet på diabetesbehandling i Norge
  • Biologisk variasjon/analytiske kvalitetskrav
  • Helseøkonomi og bruk av laboratorieprøver