Hjemmetjenesteprosjektet

Hjemmetjenesteprosjektet er et pågående prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og er finansiert over bevilgninger på statsbudsjettet. Målet er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten kvalitetssikres, og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen. Som del av Omsorgsplan 2015/2020 vil hjemmetjenesteenheter som ikke allerede deltar i Noklus, få tilbud om to års statsfinansiert deltakelse.