Hjemmetjenesteprosjektet

Hjemmetjenesteprosjektet er et pågående prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. Målet er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten kvalitetssikres, og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen. Som del av Omsorgsplan 2015/2020 vil hjemmetjenesteenheter som ikke allerede deltar i Noklus, få tilbud om to års statsfinansiert deltakelse.

  • Bakgrunn og mål
  • Organisering av prosjektet
  • Fylker som har fått tilbud
  • Kontaktinformasjon
  • Medieomtaler