Opplæringsmateriell/ressursbank for legekontor om diabetes årskontroll

  • Hvordan kan diabetes årskontrollen organiseres i samarbeid med medarbeider? Et eksempel fra Fromreide legekontor:

 

 

 

  • E-læringskurs for medarbeidere om diabetesomsorg på legekontor: Innlogging "Min side"