Noklus diabetesskjema for WebMed

Hvordan får jeg skjemaet installert på min PC?


Noklus diabetesskjema er tilgjengelig på Medrave-plattformen for WebMed-kunder.

Programvaren er gratis i to år. Etter dette vil det komme en lisenskostnad på kroner 800 per fastlege/år inklusive moms til Medrave + kroner 160 inkl. mva pr. lege til WebMed per år for drift av sentral server og integrasjon. Inklusive i prisen er installasjon, automatiske oppdateringer og automatisk innsending av data til Norsk diabetesregister for voksne. Det følger også med Medrave-rapporter på pasientoversikt og statistikk, samt kliniske indikatorer for diabetespasientene. Årsaken til at det blir en kostnad for WebMed-kunder, er at WebMed har valgt en ekstern leverandør av diabetesskjema (Medrave). Avtaler vedrørende skjemaet inngås derfor direkte med Medrave.

Dersom du ønsker tilbud eller mer informasjon om Noklus diabetesskjema i Medrave, kan du ta kontakt på noklus@noklus.no eller på telefon 55979500 (tastevalg 2), hverdager fra klokken 08.00-15.00.

Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Last ned PowerPoint-presentasjon her: Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Presentasjon av lokale diabetesrapporter

Last ned PowerPoint-presentasjon her: Presentasjon av lokale diabetesrapporter

Innsending av data fra Noklus diabetesskjema

Data som er lagret i diabetesskjemaet sendes automatisk hver natt til Norsk diabetesregister for voksne uten at du trenger å gjøre noe.