Pågående prosjekter

Faktorer assosiert med kronisk nyresykdom hos voksne med type-1 diabetes

Kronisk nyresykdom (KNS) er en tilstand som er karakterisert ved vedvarende nedsatt nyrefunksjon og/eller strukturelle tegn på nyreskade.  KNS kan føre til komplikasjoner i nesten alle organsystemer, og er antatt å stå for mye av overdødeligheten man ser hos pasienter med diabetes. Etter vaskulær/hypertensiv årsak (27 %), var diabetes (17 %) primærdiagnosen for behov for nyreerstattende behandling i Norge i 2018. Av disse hadde 20 % type 1 diabetes.

Denne studien vil benytte seg av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV) for å undersøke hvilke faktorer som er assosiert med KNS hos voksne med type 1 diabetes.  Studien inkluderer om lag 17.000 voksne personer med type 1 diabetes, og kun personer som har samtykket til at data kan lagres i NDV og brukes til forskning er inkludert.  Vi vil bruke variabler fra NDV som resultater på laboratorieundersøkelser, bruk av medikamenter, komplikasjoner, alder, kjønn og varighet av diagnose.

Prosjektets hovedmål

Å undersøke hvilke faktorer som er assosiert med kronisk nyresykdom hos voksne pasienter med type 1 diabetes.  Økt kunnskap om denne pasientpopulasjon kan bidra til å danne et viktig grunnlag for videre forskning og bedre oppfølgning av pasienter med type 1 diabetes.

Forskergruppe

  • Sverre Sandberg, Professor, Noklus/UiB
  • John G. Cooper, Overlege/Medisinsk ansvarlig, Noklus
  • Karianne F. Løvaas, Seksjonsleder, Noklus
  • Tone Vonheim Madsen, Diabetessykepleier, Noklus
  • Reidun Lisbet S. Kjome, Førsteamanuensis, UiB
  • Una Ørvim Sølvik, Førsteamanuensis, UiB/Noklus
  • Lisa Hare, Lege, Noklus

Finansiering

  • Noklus
  • Universitet i Bergen

REK godkjenning

Sak 2019/48708