Kurs og veiledning

Kurs og veiledning driver utadrettet virksomhet ut mot deltakerne i primærhelsetjenesten i hele landet. Seksjonen består av laboratoriekonsulenter, som alle er erfarne bioingeniører.

Konsulentene veileder deltakere utenfor sykehus i laboratorie- og kvalitetsarbeid, og kan gi råd angående analysemetoder og analyseinstrumenter. Laboratoriekonsulentene følger opp deltakerne via møter, besøk og telefonmøter, og arrangerer kurs og gir undervisning hos deltakerne.