Kurs og veiledning

Kurs og veiledning driver utadrettet virksomhet ut mot deltakerne i primærhelsetjenesten i hele landet. Seksjonen består av laboratorierådgivere, som alle er erfarne bioingeniører.

Rådgiverne veileder deltakere utenfor sykehus i laboratorie- og kvalitetsarbeid, og kan gi råd angående analysemetoder og analyseinstrumenter. Laboratorierådgiverne følger opp deltakerne via møter (fysisk eller digitalt), kurs og undervisning (fysisk eller digitalt), og er tilgjengelige på telefon og e-post.