Korgen legekontor - Helse Nord

Diabetessykepleier og lege samarbeider om diabetesoppfølgingen ved Korgen legekontor. Fastlegene følger i hovedsak opp pasientene, men henviser til sykepleier for opplæring og veiledning ved behov. Eksempler på dette er i forbindelse med nyoppdaget diabetes og oppstart av insulin, men også dersom pasienter har behov for tettere oppfølging på grunn av dårlig metabolsk regulering, gjerne i stedet for å henvise til poliklinikk.

I hovedsak er det pasienter med diabetes type 2 som følges opp ved legekontoret, men også noen få pasienter med diabetes type 1 som ikke ønsker å gå til kontroll på sykehus. 

Diabetessykepleier er ansatt i 20 % stilling til dette formålet, i en prosjektstilling som betales av Helgelandssykehuset. Dette for å kunne gi et tilbud om oppfølging av diabetes pasienter i kommunen i stedet for at de skal følges opp på sykehuset.

Praktisk

  • Etter henvisning/forespørsel fra lege kaller sykepleier inn pasientene og rekvirerer eventuelle blodprøver som skal tas før konsultasjonen
  • Til en konsultasjon hos sykepleier settes det som regel av 45 min, men dette kan variere etter behov
  • Hvor lang tid som settes av hos legen varierer etter behov

Denne beskrivelsen er oppdatert 21.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.