Herredshuset legesenter - Helse Sør-Øst

Ved Herredshuset legesenter er lege, sykepleier og sekretær involvert i pasientens diabetesårskontroll. Pasientene går i tillegg til lege eller sykepleier og kontrollerer HbA1c hver tredje måned.

Praktisk

  • Kontoret har diabeteskontroller hver dag
  • Blodprøver tas samme dag som pasienten er til årskontroll
  • Det er satt av mellom 30-40 minutter på årskontrollen hos sykepleier
  • Det er satt av 20 minutter hos legen
  • Når pasienten kommer til årskontroll, har de en systematisk gjennomgang av Noklus diabetesskjema, LDL, tidligere blodprøver, og de snakker om kost og mosjon


Denne beskrivelsen er oppdatert 22.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.