Organisasjon

 

Ledelsen i Noklus består av leder Sverre Sandberg, administrasjonssjef Rune Vaage og økonomi- og markedssjef Siri Fauli. Hovedkontoret ligger i Bergen, og de fleste seksjoner har base her. 

Våre seksjoner: