Organisasjon

 

Ledelsen i Noklus består av leder Sverre Sandberg, nestleder Mette Tollånes,
administrasjonssjef Rune Vaage og økonomi- og markedssjef Siri Fauli.
Hovedkontoret ligger i Bergen, og de fleste enheter har base her. 

Våre enheter: