Organisasjon

 

Ledelsen i Noklus består av leder Sverre Sandberg, administrasjonssjef Rune Vaage
og økonomi- og markedssjef Siri Fauli. Hovedkontoret ligger i Bergen, og de fleste enheter har base her. 

Våre enheter: