Noklus diabetesskjema for CGM online

Hvordan får jeg skjemaet installert på min PC?

Legekontor som har CGM-online og ønsker Noklus diabetesskjema  kan ta kontakt med Noklus på noklus@noklus.no så videreformidler vi kontakten til CGM/Medrave og dere får tilsendt et tilbud. fra dem. Det vil komme en driftskostnad  både fra Medrave og CGM på dette. 

Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Last ned PowerPoint-presentasjon her: Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Presentasjon av lokale diabetesrapporter

Last ned PowerPoint-presentasjon her: Presentasjon av lokale diabetesrapporter

Innsending av data fra Noklus diabetesskjema

Data som er lagret i diabetesskjemaet sendes automatisk hver natt til Norsk diabetesregister for voksne uten at du trenger å gjøre noe.