Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er en viktig del av det arbeidet Noklus utfører. Noklus har opparbeidet seg et solid renommé internasjonalt når det gjelder forskning på pasientnær analysering og laboratoriebruk i primærhelsetjenesten.

Det er produsert 13 doktorgrader og 14 mastergrader samt publisert over 100 artikler i referee-bedømte internasjonale tidsskrifter. De områdene Noklus forsker på, avspeiles i titlene på disse gradene og publikasjonene.

Noklus deltar også i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og i ulike EU-prosjekter.

Til Noklus er det knyttet to PhD-kandidater, én mastergradstudent, én professor emeritus og to førsteamanuenser.

Er du interessert i å drive forskning innenfor Noklus sine satsingsområder?
Ta kontakt med Sverre Sandberg for å høre om mulighetene. Du trenger ikke være bosatt i Bergen.

  • Noklus sine hovedforskningsområder