Våre tilbud

Kurs for primær- og spesialisthelsetjeneste

Årlig arrangerer Noklus kurs innen laboratoriearbeid for flere tusen helsearbeidere i primærhelsetjenesten, noe som gjør Noklus til en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge. Det arrangeres både små og store kurs tilpasset den aktuelle målgruppen. Noen kurs gir tellende timer for aktuelle yrkesgrupper, og noen av kursene er emnekurs for leger. Kurs kan arrangeres lokalt på den enkelte arbeidsplass eller sentralt for flere.

For bioingeniører og leger i sykehus- og private laboratorier arrangerer vi et årlig fagmøte innen medisinsk biokjemi. I tillegg arrangeres det hematologikurs for bioingeniører og leger som jobber med hematologisk analyse i sykehuslaboratorier.

E-læringskurs

Noklus tilbyr e-læringskurs innen laboratoriearbeid til ulike yrkesgrupper. Kursene er tilgjengelig for deltaker ved innlogging på Min side. E-læringskursene dekker temaer som blodprøvetaking, urinprøvetaking, pasientnære analyser, laboratorieprøver ved infeksjoner samt kvalitetsarbeid. Noklus e-læringskurs.

Laboratorieprosedyrer

Som deltaker har du tilgang på Noklus prosedyrer for laboratoriearbeid. Prosedyrene omfatter prøvetaking og generelt laboratoriearbeid, samt analyseprosedyrer for et utvalg pasientnære analysemetoder og instrumenter som er i bruk ved laboratorier i og utenfor sykehus. Du finner også skjema og sjekklister for kvalitetskontroll, forslag til opplæringsplan i laboratoriearbeid, samt pasientveiledere oversatt til flere språk.

Ekstern kvalitetssikring

Noklus tilbyr program for ekstern kvalitetssikring av analyser som benyttes ved medisinske laboratorier i spesialist- og primærhelsetjenesten i Norge. Deltakerne får tilsendt kontrollprøver der konsentrasjonen er ukjent for dem. Deltakerne analyserer kontrollene og registrerer resultatene på «Min side». Noklus gir tilbakemelding til hver enkelt deltaker med vurdering av deres resultater. Deltakerne i primærhelsetjenesten følges opp av lokal laboratorierådgiver. For tilgjengelige program, se Oversikt over kontrollprogram.

Anbefalinger og kasuistikker for allmennleger

Noklus utarbeider anbefalinger for valg av laboratorieanalyser ved gitte kliniske problemstillinger. Anbefalingene skal minne om hvilke analyser som ikke bør utelates og være et rasjonelt og nøkternt sted å starte i primærhelsetjenesten. Anbefalingene finner du her.

Noklus sender ut kasuistikker som belyser bruk av laboratorieundersøkelser og spirometri. Disse kan brukes til rask repetisjon av viktige temaer. Kasuistikkene finner du her. Noen av kasuistikkene er også tilpasset annet helsepersonell. 

En egen arbeidsgruppe i Noklus arbeider med å finne aktuelle pasienthistorier og å utforme tilbakemeldinger. Ta kontakt på noklus@noklus.no hvis du vil bli varslet om senere kasuistikker, eller dersom du ikke ønsker å motta flere.

Råd om laboratoriearbeid og analyserepertoar

Laboratorierådgiverne i Noklus gir råd om laboratoriearbeid til våre deltakere utenfor sykehus. Noklus kan kontaktes for råd ved innkjøp av nye analyseinstrumenter. Vi har utarbeidet anbefalte analyserepertoar til legekontor, sykehjem, hjemmetjeneste og legevakt. Råd vedrørende laboratorievirksomhet finner du her.

Råd til Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Noklus gir råd til Norsk forening for allmennmedisin (NFA) om hvilke tester som skal få refusjon.