Råd for laboratorievirksomhet ved ulike driftsenheter

Noklus har utarbeidet veiledere med råd for laboratorievirksomhet ved ulike driftsenheter i primærhelsetjenesten:

Laboratorievirksomhet legekontor

Laboratorievirksomhet sykehjem

Laboratorievirksomhet hjemmetjeneste

Laboratorievirksomhet legevakt

 

Kontakt laboratorierådgiver