Pasientinformasjon for årskontroll ved diabetes

Helsedirektoratet anbefaler en utvidet årskontroll en gang i året for personer med diabetes.

Noklus har, i samarbeid med Helsedirektoratet, Diabetesforbundet og Norsk diabetesregister for voksne, laget en pasientinformasjon som legekontoret kan dele ut til aktuelle personer. 

Informasjonen er oversatt til flere språk. 

Pasientinformasjon - til utskrift:

Norsk 

Engelsk 

Arabisk

Tamilsk

Tyrkisk

Urdu 

Vietnamesisk