Logo for underside Norsk diabetesregister</br>for voksne
Norsk diabetesregister
for voksne
Logo for underside Glukose:</br>Diagnostikk av diabetes
Glukose:
Diagnostikk av diabetes
Logo for underside Instrumentutprøving SKUP
Instrumentutprøving SKUP
Logo for underside Koronavirus - covid-19
Koronavirus - covid-19
Logo for underside Hjemmetjenesteprosjektet
Hjemmetjenesteprosjektet
Logo for underside Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling
Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling
Logo for underside Percentiler- og Flaggerprogrammene
Percentiler- og Flaggerprogrammene
Logo for underside Kurskalender
Kurskalender

Aktuelt fra Noklus

Siste nytt:

15. oktober 2021

"På innsiden" - En laboratoriekonsulents hverdag

Deltakerne våre i primærhelsetjenesten assosierer nok Noklus-navnet først og fremst med laboratoriekonsulentene våre. Ikke så rart, siden det er laboratoriekonsulentene ved de lokale Noklus-kontorene rundt i landet som har den tetteste kontakten med dem. Men hvordan jobber en laboratoriekonsulent?

> Les mer
Se flere aktuelle saker fra Noklus →

Siste nytt:

13. oktober 2021

Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet for 2022

Det er i statsbudsjettet for 2022 foreslått å avvikle en bevilgning på 7,8 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet. Målet i prosjektet har vært å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, før overgang til deltakelse til selvkost, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Hvis bevilgningen blir avviklet, vil 10 av 19 tidligere fylker motta bare delvis, eller ikke motta, noen subsidiert kompetanseheving på hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Det vil resultere i en betydelig skjevfordeling når de resterende fylkene nå selv må betale for noe andre har fått gratis.

> Les mer
Se flere aktuelle saker fra Noklus →

Siste nytt:

11. oktober 2021

Ny SKUP-rapport: Actiste

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra en utprøving av blodsukkerapparatet Actiste.

> Les mer
Se flere aktuelle saker fra Noklus →

Illustrasjon: Noklus/Shutterstock

Siste nytt:

08. oktober 2021

Ærespris til overlege Pål Arne Jenum

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) har tildelt Pål Arne Jenum ærespris for hans over 40-årige innsats innen fagfeltet. Noklus er stolt over å ha Pål Arne med på laget. Han er ansatt i en 20 % stilling som overlege i Noklus, for å styrke vårt arbeid innen mikrobiologi. Vi gratulerer!
> Les mer
Se flere aktuelle saker fra Noklus →