Konverteringskalkulator >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehus- og private laboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Myndighetenes satsing på hjemmetjenesten viser gode resultater
Myndighetenes satsing på hjemmetjenesten viser gode resultater Etter at hjemmetjenestene i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold har deltatt to år i Noklus, ser vi en betydelig forbedring av rutinene, spesielt når det gjelder transport og oppbevaring av blod- og urinprøver. Dette kommer frem i svar fra 40 hjemmetjenesteenheter som fikk spørreskjema om egne laboratorierutiner både ved oppstart i 2016 og i september 2018. Les mer > >

Noklus tilbyr hjelpemidler for opplæring i laboratoriearbeid
Noklus tilbyr hjelpemidler for opplæring i laboratoriearbeid Opplæring og veiledning i laboratoriearbeid bidrar til god kvalitet på prøvetaking og analysering. Noklus tilbyr sine deltakere flere hjelpemidler som kan brukes for å sette opplæring i system, og for å heve kompetansen i laboratoriearbeid. I nyeste utgave av "Helsesekretæren", nr. 6-2018, forteller laboratoriekonsulent Marianne Fagermo Kletteng om disse hjelpemidlene. Les mer > >

Dagens Medisin omtaler våre anbefalte analyser til allmennlegene
Dagens Medisin omtaler våre anbefalte analyser til allmennlegene Overlege Mette Tollånes i Noklus er intervjuet i Dagens Medisin om våre anbefalinger til analyser ved ni kliniske problemstillinger. Anbefalingene er utarbeidet fordi vi bl.a. arbeider for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten. Les mer > >

Utsendelsesplanen for våren 2019 er klar
Utsendelsesplanen for våren 2019 er klar Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Siden kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, er det nyttig å vite når kontrollene sendes ut fra Noklus hovedkontor. Oversikten finner du i vårens utsendelsesplan. Les mer > >

Månedens tema, desember: "Ikke la meg bli for kald"
Månedens tema, desember: "Ikke la meg bli for kald" Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Denne gangen har vi funnet fram en plakat som vi første gang presenterte i 2015. Budskapet passer godt til årstiden vi nå er inne i, og handler om at prøvene ikke må fryse på sin vei til laboratoriet. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen