Informasjonsmateriell >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Strengere krav til HbA1c-instrumenter
Strengere krav til HbA1c-instrumenter En stadig forbedring av analysemetodene gjør at kvalitetskravene som ble satt til HbA1c-instrumentene i 2012 nå er for vide. Noklus har derfor vedtatt å snevre inn kvalitetskravene til HbA1c-instrument som benyttes til diagnostikk av diabetes.
Les mer > >

Månedens tema, november: "Blodsmitteuhell"
Månedens tema, november: "Blodsmitteuhell" Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Vi fortsetter å fokusere på smittevern, og for november har vi laget en plakat som kan være til hjelp dersom uhellet er ute. Ved blodsmitteuhell er det viktig å ha gode rutiner for strakstiltak og oppfølging. Les mer > >

Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP
Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av cobas b 101 for måling av CRP. Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til cobas b 101 CRP, både i bruk under optimale forhold av erfarent laboratoriepersonell og under reelle forhold av brukere i primærhelsetjenesten.​ Les mer > >

Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve?
Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve? Dette spørsmålet stilles i spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren. Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo tar opp dette viktige temaet som handler om blodprøvetaking og tvang, og leseren får blant annet tips til hvordan man kan trygge et barn som er redd for blodprøvetaking. Les mer > >

Bedret kvalitet på behandling og økt livskvalitet ved egenkontroll
Bedret kvalitet på behandling og økt livskvalitet ved egenkontroll Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av warfarinbehandling (Marevan). Nå er det publisert en studie som er utført ved Noklus i Helse Nord, der man har sammenlignet egenkontroll av warfarinbehandling med konvensjonell behandling hos lege. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen