Om Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge, og ble etablert i 1992 av Den norske legeforening, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet.

Noklus er en ideell, landsdekkende organisasjon, med hovedkontor i Bergen (ved Haraldsplass Diakonale sykehus), og med laboratorierådgivere og legespesialister tilknyttet 22 ulike sykehus rundt i landet. Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene og Fürst Medisinsk Laboratorium.

Oversikt over akkrediterte EQA-program: Akkrediteringsomfang for Noklus

  • Kvalitetspolitikk
  • Akkreditering
  • Samfunnsansvar i forhold til Åpenhetsloven
  • Ledige stillinger
  •  
  •  
  • Konfidensialitet
  • Personvern
  • For pressen
  •